Utförsäljning

En upplyst värld //

På LJ Produkter utvecklar vi och säljer funktions- och dekorationsbelysning. Våra kunder är allt från butiksinredningsföretag till stora byggvaruhus. Med lång erfarenhet och kunskap inom vårt område kan vi erbjuda såväl standardprodukter som skräddarsydda unika lösningar.

/ GLOBAL MED LOKALA FÖRDELAR /

LJ Produkter har ett bolag i Hong Kong Bright Ideas Limited.

Vår fabrik i Kina är nu även IWAY-certifierad vilket tyder på att vi lever upp till höga krav som leverantör och att vi anser att helheten är mycket viktig. Även om stora delar av tillverkningsprocessen ligger i Kina så utgör arbetet som sker lokalt en mycket viktig del av helhetskonceptet. Vår höga tillgänglighet och fokus på problemlösning gör att vi kan jobba i nära samarbete med kunden. På så sätt kan vi tillsammans hitta bästa lösningen för varje önskemål och behov. Vi har de flesta av våra produkter på lager vilket gör att kunden enkelt kan svänga förbi och hämta upp saker direkt. Vi kan även snabbt ta fram prover för en ev. större beställning eller för att lättare kunna testa sig fram i ett projekt.

/ GLOBALA KRAV /

Den globala förankringen handlar inte bara om vår tillverkning. Med internationella företag som kunder ställs höga krav på våra produkter. Dels kvalitets- och prismässigt, men även tillverkningen av produkterna sätts under lupp. Kontentan blir att både våra produkter och produktionen är certifierad och godkänd över hela världen.

PRODUKTGARANTIER //

LJ garanterar den ursprungliga slutanvändaren av LED panelerna att dessa är fria från defekter i material och utförande. LJ garanterat också 30.000 timmar driftlivslängd på alla LED paneler och att den lätta prestandan kommer att förbli minst 70% efter 30.000 timmar drift. Utefter dessa villkor och begränsningar kommer LJ att antingen reparera eller byta ut delar av sina LED ljuspaneler som visar sig vara otillräckliga på grund av felaktigt utförande eller material. Reparerade eller utbytta delar kommer att tillhandahållas av LJ och kommer att vara antingen nya eller renoverade och kommer då vara funktionellt likvärdiga med de nya.

Garantin täcker inte några skador på panelerna som är resultatet av felaktig installation. All elektrisk anslutning måste följa installationsanvisning och endast tillbehör som tillhandahålls av LJ får användas. Skador eller defekter som har uppkommit av otillräcklig eller alltför hög elektrisk tillförsel, onormala mekaniska eller miljömässiga förhållanden, obehörig demontering, naturkatastrof täcks inte av garantin.

Garantin gäller inte heller om någon av den ursprungliga identifieringsinformationen har ändrats eller avlägsnats, om produkten inte har hanterats eller förpackats korrekt, har sålts som begagnat eller säljs vidare på något sätt som strider mot de europeiska exportreglerna.

Denna begränsade garanti täcker endast reparation och/eller ersättning för defekta LJ LED ljuspaneler enligt ovan.

Den begränsade garantin gäller endast den ursprungliga slutanvändande kunden av LED-ljus fixturen och denna begränsade garanti kan inte överlåtas.

Garantin gäller inte heller om någon av den ursprungliga identifieringsinformationen har ändrats eller avlägsnats, om produkten inte har hanterats eller förpackats korrekt, har sålts som begagnat eller säljs vidare på något sätt som strider mot de europeiska exportreglerna.

Denna begränsade garanti täcker endast reparation och/eller ersättning för defekta LJ LED ljuspaneler enligt ovan.

Den begränsade garantin gäller endast den ursprungliga slutanvändande kunden av LED-ljus fixturen och denna begränsade garanti kan inte överlåtas.